Tag Archives: Cape Town

Open Calls for Grants. Hangar, Barcelona. Different Deadlines.

————————————Spanish version below//

————————————Catalan version below//

Through its grant programme, Hangar lays out procedures for collaborating with art centres all over the world, both in terms of residency exchanges and in its willingness to participate in joint research and creative experimentation projects.

Hangar’s grant programme is open to Spanish artists or artists residing in Spain who would like to travel to centres abroad.

Through its International Exchange Programme, Hangar lays out procedures for collaborating with art centres all over the world, both in terms of residency exchanges and in its willingness to participate in joint research and creative experimentation projects.

The programme seeks to promote artists’ mobility so that they may have the opportunity to develop their work in research, creation and production areas in specialized production centres. Contact and interaction in a different setting favours the artistic working process.

Hangar does not currently award grants to overseas artists travelling to Barcelona. All artists, of any nationality, may apply to work in one of Hangar’s studios. Travel expenses and accommodation in Barcelona, as well as the cost of studio rental must be met by the artist.

More Information: http://hangar.org/en/category/beques/convocatories-beques/

Contact

Joana Cervià
+34 93 308 40 41 ext. 21
joana(at)hangar.org

————————————Spanish version————————————

Con el Programa de Intercambios Internacionales, Hangar establece líneas de colaboración con centros de todo el mundo, tanto para intercambios residenciales como para abrir y participar en proyectos comunes de investigación y experimentación creativa.

Destinatarios: Artistas de nacionalidad española  y artistas extranjeros residentes a el Estado español.
Solicitudes: Mediante convocatoria abierta, una vez al año. La solicitud se realiza telemáticamente.
Se puede solicitar más de una beca, en el caso de ser sel·leccionat/da a varias sólo se podrá optar a una sola residencia.
El texto del formulario se puede escribir en catalán, castellano o inglés. Los artistas preseleccionados tendrán que transcribir la documentación al inglés para pasar a la selección final, a excepción de las becas de México y de China.
El proceso de sel·lecció corre a cargo de la comisión de programas (primera fase) y el futuro centro de  acogida del artista becado (segunda fase y final).

Hangar no cuenta, actualmente, con ninguna beca dirigida a artistas residentes en el extranjero que quieran viajar a Barcelona. Cualquier artista, de cualquier nacionalidad, puede optar a trabajar en un taller de Hangar. Los costes del viaje y estancia en Barcelona y el alquiler del taller corren a cargo del artista.

Más información: http://hangar.org/es/category/beques/convocatories-beques/

Contacto
Joana Cervià
+34 93 308 40 41 ext. 21
joana(at)hangar.org

————————————Catalan version————————————

Amb el Programa d’Intercanvis Internacionals, Hangar estableix línies de col·laboració amb centres de tot el món, tant per a intercanvis residencials com per obrir i participar en projectes comuns d’investigació i experimentació creativa.

Destinataris: Artistes de nacionalitat espanyola  i artistes estrangers residents a l’Estat Espanyol.
Sol·licituds: Mitjançant convocatòria oberta, un cop l’any. La sol·licitud es realitza telemàticament.
Es pot sol·licitar més d’una beca, en el cas de ser sel·leccionat/da a vàries només es podrà optar a una sola residència.
El text del formulari es pot escriure en català, castellà o anglès. Els artistes preseleccionats hauran de transcriure la documentació a l’anglès per passar a la selecció final, a excepció de les beques de Mèxic i de Xina.
El procés de sel·lecció corre a càrrec de la comissió de programes (primera fase) i el futur centre d’ acollida de l’artista becat (segona fase i final).

Hangar no compta, actualment, amb cap beca dirigida a artistes residents a l’estranger que vulguin viatjar a Barcelona. Qualsevol artista, de qualsevol nacionalitat, podrà optar a treballar en un taller a Hangar, per la qual cosa haurà de passar el concurs estàndard.
Les despeses del viatge i l’estada a Barcelona i el lloguer del taller corren a càrrec de l’artista.

Més informacio: http://hangar.org/ca/category/beques/convocatories-beques/

Contacte

Joana Cervià
+34 93 308 40 41 ext. 21
joana(at)hangar.org